Thiết bị nhà bếp
Danh sách Bếp Hồng ngoại
Sản phẩm Bếp Hồng ngoại
Sắp xếp theo
 
KG496i
- Công suất: 3100W
- Phím cảm ứng
- Khóa an toàn
Thêm vào so sánh
 
KG495i
- Công suất: 3100W
- Phím cảm ứng
- Khóa an toàn
Thêm vào so sánh
 
KG431i
- Công suất:2000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG388i
- Công suất:2200W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG398i
- Công suất:2200W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG437i
- Công suất:2000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG436i
- Công suất:2000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG328i
- Công suất:2000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG399H
- Công suất:2200W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG396H
- Công suất:2000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG465i
- Công suất: 2.000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG464i
- Công suất: 2.000W
- Mặt kính chịu nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG391i
- Công suất: 2.000W
- Mặt kính chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng
Thêm vào so sánh
 
KG470i
- Công suất: 2.200W
- 2 vòng gia nhiệt
- Điều khiển cảm ứng
Thêm vào so sánh
 
KG356i
- Công suất: 3100W
- Chống quá nhiệt
- Khóa an toàn
Thêm vào so sánh
 
KG358i
- Công suất: 5300 W
- Khóa an toàn
- Chống quá nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG359i
- Công suất : 6100W
- Dùng cảm ứng
- Khóa an toàn
Thêm vào so sánh
 
KG355i
- Công suất: 2200W
- Khóa an toàn
- Chống quá nhiệt
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý