Hàng gia dụng
Danh sách Cây nước liên doanh
Công suất
Sản phẩm Cây nước liên doanh
Sắp xếp theo
 
KG 47A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 39A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 37A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 35A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 34A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 36A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 31A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 80W
Thêm vào so sánh
 
KG 36H
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 100W
- Khoang làm lạnh
Thêm vào so sánh
 
KG 3336
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 100W
- Khoang làm lạnh
Thêm vào so sánh
 
KG 3340
- CS nóng: 500W
- CS lạnh: 100W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 3334
- Công suất nóng: 530W
- Công suất lạnh: 90W
- Khoang chứa
Thêm vào so sánh
 
KG 3331
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 65W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 40H
- CS Nóng: 530W
- CS Lạnh: 90W
- Khoang làm lạnh.
Thêm vào so sánh
 
KG 34H
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 85W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 31H
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 65W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 41H
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 100W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 38N
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 85W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 34C
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 85W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo