Thiết bị nhà bếp
Danh sách Lò nướng
Sản phẩm Lò nướng
Sắp xếp theo
 
KG 295
- Dung tích: 48L
- Công suất: 2.000W
Thêm vào so sánh
 
KG 290
- Dung tích: 38L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 195N
- Dung tích: 52L
- Công suất: 2.000W
Thêm vào so sánh
 
KG 194N
- Dung tích: 46L
- Công suất: 2.000W
Thêm vào so sánh
 
KG 193N
- Dung tích: 40L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 192N
- Dung tích: 40L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 191N
- Dung tích: 36L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 190N
- Dung tích: 36L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 189N
- Dung tích: 36L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 188N
- Dung tích: 36L
- Công suất: 1.600W
Thêm vào so sánh
 
KG 187N
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 186N
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 185N
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 197
- Dung tích: 12L
- Công suất: 1.200W – 1.400W
Thêm vào so sánh
 
KG 196
- Dung tích: 12L
- Công suất: 1.200W – 1.400W
Thêm vào so sánh
 
KG 185
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 186
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 187
- Dung tích: 26L
- Công suất: 1.500W
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo