Tên công việc
Mô tả công việc
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
 
Kiểm soát, đánh giá các hoạt động của khối thị trường
Hà Nội
22/7/2016
Tổ chức và thực hiện triển khai thực hiện các chương trình Marketing Online nhằm thu hút số lượng khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Tập đoàn
Hà Nội
22/7/2016
Triển khai, tiếp thị và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực
Tất cả các Tỉnh/Thành phố phía Bắc
22/7/2016
Quản lý, phát triển hệ thống phân phối trong khu vực đảm nhiệm
Hà Nội
22/7/2016


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo