Tên công việc
Mô tả công việc
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
 
Số lượng: 01
Hà Nội
15/08/2014
Số lượng: 1
Hà Nội
31/07/2014
Số lượng cần tuyển: 2
TP.Hồ Chí Minh
31/07/2014
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực Tây Bắc, khu vực Duyên Hải
31/07/2014
Số lượng cẩn tuyển: 12
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
15/08/2014
Số lượng cần tuyển: 20
Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An, Hải Dương
15/08/2014
Số lượng cần tuyển: 1
Hưng Yên
31/07/2014
Số lượng cần tuyển: 1
Hưng Yên
31/07/2014
Số lượng cần tuyển: 1
Hà Nội
31/07/2014
Số lượng cần tuyển: 10
Hà Nội và các tỉnh
31/07/2014


 

Copyright © Kangroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý