Tên công việc
Mô tả công việc
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
 
Số lượng: 01
TP.Hồ Chí Minh
31/10/2014
Số lượng: 50
Hà Nội & các tỉnh phía Bắc
31/10/2014
Số lượng: 01
Thành phố Đà Nẵng
31/10/2014
Số lượng: 10
Hà Nội và các tỉnh
31/10/2014
Số lượng: 01
Hà Nội
31/10/2014
Số lượng: 1
Hà Nội
31/10/2014
Số lượng cần tuyển: 14
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
31/10/2014
Số lượng: 01
Hà Nội
31/10/2014
Số lượng cần tuyển: 10
Hà Nội và các tỉnh
31/10/2014


 

Copyright © Kangroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý