Tên công việc
Mô tả công việc
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
 
Số lượng: 01
TP.Hồ Chí Minh
30/11/2014
Số lượng: 50
Hà Nội & các tỉnh phía Bắc
30/11/2014
Số lượng: 01
Thành phố Đà Nẵng
30/11/2014
Số lượng: 10
Hà Nội và các tỉnh
30/11/2014
Số lượng: 01
Hà Nội
30/11/2014
Số lượng: 1
Hà Nội
30/11/2014
Số lượng cần tuyển: 14
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
30/11/2014
Số lượng: 01
Hà Nội
30/11/2014
Số lượng cần tuyển: 10
Hà Nội và các tỉnh
30/11/2014
Số lượng: 01
Hà Nội, Hưng Yên
30/11/2014


 

Copyright © Kangroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý