Tên công việc
Mô tả công việc
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
 
Số lượng: 10
Hà Nội
20/04/2015
Số lượng: 01
Hà Nội
01/04
Số lượng: 03
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
28/03
Số lượng: 02
Hà Nội, Hồ Chí Minh
26/03
Số lượng: 01
Thành phố Đà Nẵng
15/02/2015
Số lượng: 01
Hà Nội
15/02/2015
Số lượng cần tuyển: 20
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
15/02/2015
Số lượng: 01
Hà Nội
15/02/2015
Số lượng cần tuyển: 10
Hà Nội và các tỉnh
15/02/2015
Số lượng: 01
Hà Nội, Hưng Yên
15/02/2015


 

Copyright © Kangroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý